แจ้งชำระเงิน

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน.
กรุณาแนบหลักฐาน

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง


ช่องทางชำระเงิน

โอนผ่านธนาคาร

ธนาคารออมสิน
เลขบัญชี 020346659657 ชื่อบัญชี กุมภวาปีฮาล์ฟมาราธอน