ค่าสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกรคม 2564
หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร
VIP (เหรียญ + เสื้อ 2 ตัว)
ลงระยะ 5 KM หรือ 10 KM และ 21KM ก็ได้
1,000
21KM (เหรียญ + เสื้อ)ระยะ 21 KM 700
10KM (เหรียญ + เสื้อ)ระยะ 10 KM 500
5KM (เหรียญ + เสื้อ) ระยะ 5 KM 400
"เพื่อสร้างอาคารคลินิกหมอครอบครัว
ตำบลกุมภวาปี"
“กุมภวาปีฮาล์ฟมาราธอน 2564”

#กุมภวาปีฮาล์ฟมาราธอน

ระยะทาง: VIP, 21 กม ,10 กม. และ 5 กม.

วันรับอุปกรณ์วิ่ง : 27 กุมภาพันธ์ 2564

วันวิ่ง : 28 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่ :วัดศรีนคราราม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

การกุศล

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างอาคารคลินิกหมอครอบครัว ตำบลกุมภวาปี

รายละเอียด ระยะทางและค่าสมัคร

1 ) 5KM (เหรียญ + เสื้อ) ระยะ 5 KM ราคา 400 บาท

2 ) 10KM (เหรียญ + เสื้อ) ระยะ 10 KM ราคา 500บาท

3 ) 21KM (เหรียญ + เสื้อ) ระยะ 21 KM ราคา 700บาท

4 ) VIP ( เหรียญ + เสื้อ 2 ตัว ) สามารถเลือกระยะใดก็ได้ 5 KM และ 10 KM และ 21KM ราคา 1,000 บาท

แผนที่วิ่ง
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
รางวัลการแข่งขัน
กำหนดเวลานักวิ่ง
ติดต่อสอบถาม

facebook เพจ: Kumphawapi Half Marathon กุมภวาปี ฮาล์ฟ มาราธอน

โทร: 088-5732171

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารออมสิน เลขบัญชี 020346659657 กุมภวาปีฮาล์ฟมาราธอน

จัดกิจกรรมโดยคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลกุมภวาปี

#กุมภวาปีฮาล์ฟมาราธอน #KumpawapiHalfMarathon

ค่าสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกรคม 2564
หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร
VIP (เหรียญ + เสื้อ 2 ตัว)
ลงระยะ 5 KM หรือ 10 KM และ 21KM ก็ได้
1,000
21KM (เหรียญ + เสื้อ)ระยะ 21 KM 700
10KM (เหรียญ + เสื้อ)ระยะ 10 KM 500
5KM (เหรียญ + เสื้อ) ระยะ 5 KM 400